Video Mostread

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) - Ngày 31/10, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc”. Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ của 8 tỉnh phía Bắc, là Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc ạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình.
 Các đại biểu lắng nghe, tiếp thu ý kiến tại buổi Hội thảo. Ảnh: Ngọc Thủy
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu và các đại diện Ủy ban MTTQ các tỉnh đã trình bày 19 tham luận về Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp thực tiễn trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các tham luận đã nếu rõ và đánh giá các kết quả đã đạt được trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ở các địa phương được thụ hưởng các chương trình, dự án đầu trong tư thời gian qua, nhất là kết quả đạt được trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai giám sát của MTTQ các cấp trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, các chính sách cho vùng đồng bào DTTS vẫn chưa được quan tâm theo dõi sát xao, một số cấp ủy, chính quyền còn coi nhẹ hoặc chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc; việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát ở một số đại phương còn lúng túng; chất lượng, nội dung, hình thức giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.
 Các đại biểu và đại diện Ủy ban MTTQ các tỉnh trình bày tham luận và đưa ra các ý kiến đóng góp tích cực tại Hội thảo. Ảnh: Phương Hà
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ, trong nhiều năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã nỗ lực xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch giám sát, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó hoạt động giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào DTTS trong những năm qua là một trong những nội dung được MTTQ các cấp quan tâm triển khai, đã thu được một số kết quả tích cực.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 537/KH-MTTW-BTT và Kế hoạch số 595/KH-MTTW-BTT về triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình năm 2022 với các nội dung, yêu cầu cụ thể để thực hiện từ cấp Trung ương đến Ủy ban MTTQ các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng để thực hiện các chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước, nhà nước ta đã ban hành một hệ thống chính sách khá toàn diện, tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, Phó Chủ tịch cho biết với hệ thống chính sách toàn diện của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, các cấp địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh vùng đồng bào dân tộc sinh sống duy trì ở mức cao và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cơ sở hạ tầng từng bước được kiện toàn, đồng bộ hóa …

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện việc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua các tham luận được trình bày tại Hội thảo, các đại biểu đã nắm rõ những nội dung cần thiết, những phương pháp thực hiện trong công tác dân tộc, quy trình giám sát các công trình, dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của MTTQ Việt Nam. 

Tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại diện Ủy ban MTTQ các tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh hội thảo không chỉ là dịp để các đại biểu là cán bộ MTTQ các địa phương thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà thông qua hội thảo còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp đối với nhiệm vụ triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, MTTQ các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội dung các văn bản triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời nắm chắc việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương hằng năm để chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát ngay từ khi bắt đầu triển khai; cần lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tiến độ đầu tư; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong giám sát thực hiện chương trình. Từ đó, tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.

Hồng Nhung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục